Kontakt

BORA GROUP, s.r.o.

Panenská 13
811 03 Bratislava

IČO: 35 813 903
IČ DPH: SK2020224613

Tel.: +421 2 5930 5711
E-mail: sprava@boragroup.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka číslo: 24280/B