Rekonštrukcia budovy

Komplexná rekonštrukcia budovy sa uskutočnila v rokoch 2004-2005. Autorom jej architektonického riešenia je Mgr. art. Igor Palčo.  Navrhnuté a zrealizované architektonické riešenie plne rešpektovalo pôvodný základný pôdorys stavby, zachované boli klenbové priestory suterénu, obvodové a nosné murivo obidvoch nadzemných podlaží a pôvodný tvar pultových a sedlových striech. Z uličnej strany zostal pohľad zachovaný, tak isto zostali zachované aj pohľady na fasády nádvoria aj zo severnej strany. Z dôvodu značného poškodenia prvkov drevenej konštrukcie krovu bola pôvodná nosná konštrukcia kompletne odstránená a bolo vybudované nové podkrovie.